Erhvervsuddannelser i coaching har typisk en varighed fra ½ år til 2 år med modulopbygget undervisning, hvor kursisterne samles nogle dage ad gangen, og varierer i timetal fra 100 til 300. Mange af dem uddanner primært til at coache/undervise i grupper og i mindre grad til langvarig træning i at arbejde professionelt i enetimer. Formålet er som oftest træning i teknikker, som skal øge motivation, salg, effektivitet, resultater eller produktivitet på arbejdspladsen.

Markedet for coach uddannelser er noget blandet, og for det meste med både korterevarende kurser og et ret begrænset fagligt indhold. Interesserede skal således se sig godt for, fordi det er nemt at erhverve et certifikat som coach efter blot nogle få ugers kursus.

Hvis du er interesseret i en coachuddannelse med et fagligt indhold, en længde og et timetal, der gør den til en seriøs og længerevarende uddannelse – ikke blot nogle ugers eller måneders kursus – så kunne Coach & Psykoterapeut Skolen være noget for dig.

Coach & Psykoterapeut Skolen tilbyder en 4-årig uddannelse, der træner selve håndværket i coaching og psykoterapi, på små hold med personlig undervisning. 

Master Coach uddannelsen henvender sig til personer, der er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at kunne mestre et eksklusivt håndværk fuldt og helt. Skolens formål er at udbyde længerevarende uddannelser med et seriøst og bredt fagligt indhold. Den henvender sig til dem, som ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, blot for at få et certifikat til deres CV, og derfor er villige til at yde både den involvering og indsats som en seriøs uddannelse fordrer. Du får en ekstremt effektiv og virkningsfuld uddannelse, som er uden sidestykke på det danske marked.