Coach & Psykoterapeut Skolen

En seriøs og længerevarende uddannelse med bredde og dybde i teknikker såvel som den praktiske træning

Erhvervsuddannelser i coaching har typisk en varighed fra ½ år til 2 år med modulopbygget undervisning, hvor kursisterne samles nogle dage ad gangen, og varierer i timetal fra 100 til 300. Mange af dem uddanner primært til at coache/undervise i grupper og i mindre grad til langvarig træning i at arbejde professionelt i enetimer. Formålet er som oftest træning i teknikker, som skal øge motivation, salg, effektivitet, resultater eller produktivitet på arbejdspladsen.

Markedet for coach uddannelser er som noget blandet, og for det meste med både korterevarende kurser og et ret begrænset fagligt indhold. Interesserede skal således se sig godt for, fordi det er nemt at erhverve et certifikat som coach efter blot nogle få ugers kursus.

Hvis du er interesseret i en coach uddannelse med et fagligt indhold, en længde og et timetal, der gør den til en seriøs og længerevarende uddannelse – ikke blot nogle ugers eller måneders kursus – så kunne Coach & Psykoterapeut Skolen være noget for dig.

Den 4-årige uddannelse til Master Coach og Psykoterapeut træner håndværket i coaching, på små hold med personlig undervisning. Der optages max. 12 studerende pr. årgang, hvilket øger kvaliteten i undervisningen yderligere.

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde professionelt med udvikling af arbejds- og erhvervsmæssige resultater og kompetencer:

  • som ansat med mentor- og coaching opgaver i en organisation
  • som leder med personaleansvar
  • som ekstern coach eller erhvervscoach for ledere og medarbejdere i både offentlige og private virksomheder, iværksættere, jobsøgende etc.
  • som selvstændig i egen praksis

Her kan du læse nærmere om uddannelsens indhold, optagelseskrav, pris m.v.

Inspiration til valg af coach uddannelseDen mest dybtgående coach uddannelse i Danmark til et arbejde med emotionel intelligens og mental sundhed.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2023