Erhvervsuddannelser i coaching har typisk en varighed fra ½ år til 2 år med modulopbygget undervisning, hvor kursisterne samles nogle dage ad gangen, og varierer i timetal fra 100 til 300. Mange af dem uddanner primært til at coache/undervise i grupper og i mindre grad til langvarig træning i at arbejde professionelt i enetimer. Formålet er som oftest træning i teknikker, som skal øge motivation, salg, effektivitet, resultater eller produktivitet på arbejdspladsen.

Markedet for coach uddannelser er noget blandet, og for det meste med både korterevarende kurser og et ret begrænset fagligt indhold. Interesserede skal således se sig godt for, fordi det er nemt at erhverve et certifikat som coach efter blot nogle få ugers kursus.

Hvis du er interesseret i en coachuddannelse med et fagligt indhold, en længde og et timetal, der gør den til en seriøs og længerevarende uddannelse – ikke blot nogle ugers eller måneders kursus – så kunne Coach & Psykoterapeut Skolen være noget for dig.

Skolen tilbyder 2 typer af coachuddannelser, en 2-årig og en 4-årig. Der er tale om praktiske uddannelser, der træner håndværket i coaching, på små hold med personlig undervisning. Der optages max. 14 studerende pr. årgang, hvilket øger kvaliteten i undervisningen yderligere.

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er at udbyde længerevarende uddannelser med et seriøst og bredt fagligt indhold. Skolens uddannelser er således beregnet til personer, som ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, blot for at få et certifikat til deres CV, og derfor er villige til at yde både den involvering og indsats som en seriøs uddannelse fordrer.

Eneret på uddannelser med biopsykologi

Coach & Psykoterapeut Skolen har licens til uddannelser med biopsykologi og kan derfor, som de eneste i Danmark, udbyde coach uddannelser med en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi.